high dive into frozen waves

Det är mycket som snurrar i mitt huvud. Jag önskar att jag kunde säga att detta var ovanligt... Men det är det icke. Jag tänker på allt möjligt i livet & jag tacklas med allt som kommer emot mig på helt andra sätt än vad jag är van med. Jag känner steg för steg att jag faktiskt förändrats och förändras. Vilket även, om jag ska vara helt ärligt, gör mig lite rädd. Men det är en bra slags rädsla. 
 
Något som slog mig här om dagen var att jag själv kanske står i ett vägval där jag ser hur livet utvecklar sig & det är nu jag väljer vilket håll livet kommer gå åt. Valet att följa Gud är redan gjort så det handlar inte om det. En liten notis bara, haha. Men frågan är om det verkligen står mellan dessa vägval? Jag har så mycket drömmar & det känns som att jag tjatar om detta konstant men jag vet verkligen inte hur de ska bli verkliga. För som det verkar just nu så tillåter inte min vardag det. Jag vet att allt detta kan tolkas på ett vis men jag tror inte riktigt att ni förstår fullt ut... Ville bara ventilera lite. 
 
// A lot is going on in my head right now. I wish I could say that it was unusual... But it's not. I'm thinking about a lot & I handle everything that comes against me in a different way than what I'm used too. I can feel that, step by step, I'm changed and constantly changing. Which also, if I'm gonna be completely honest, scares me a little. But it's a good scare. 
 
One thing that hit me the other day was that maybe I'm standing in front of two roads where I can see my life developing & it's now that I choose which way to go. My decision to follow God is already made so it's not about that. Just a small note, haha. But the question is that if the choice is really between these two roads? I have so many dreams & it feels like I'm talking about this all the time, but I just really don't know how they are going to become real. Because my present and surrounding don't allow it as it seems right now. I know that all of this can interpertrate in one way & I don't really think that you get it... I just wanted to ventilate a little. 
Dear Dairy | |
Upp