this moment changes everything

Längesedan jag skrev nu. Men som ni kan förstå så har jag haft fullt upp den senaste veckan. Jag vill i alla fall ta tillfället i ackt och berätta om den senaste tiden för idag, om tre timmar, åker vi iväg i 3 veckor och när jag får internet igen är det ingen som vet. Därav så kan det här bli det sista inlägget på 3 veckor ni får ta del av. Det vi kommer göra dessa 3 veckor är att åka till 3 olika städer och göra massor med volontär arbeten. Vi kommer att bo i kyrkor och hjälpa till med olika arbeten som redan är i fullgång. Jag är så taggad av att äntligen börja åka runt samt att sträcka ut min arm mer för att hjälpa till. 
 
Veckorna har rullat på som vanligt med vårat schema där vi har lektioner varje morgon till lunch och eftermiddagarna består av work dutie, lokal outreach och ibland outreach förberedelse samt lovsångskvällar och familjekvällar. Dock så har den senaste veckan krävt väldigt mycket från ens inre. Vi har gått igenom sjukt mycket, både individuellt och tillsammans. Därför har jag inte heller skrivit något för jag har inte vetat vad jag ska skriva. Men oroa er inte - veckan har varit galet bra och jag har vuxit så mycket. Mer än vad jag trodde att jag kunde... Jag delade även med mig utav en väldigt personlig sak som jag aldrig riktigt delat med mig om på samma sätt med någon tidigare. Jag trodde att jag hade delat med mig tillräckligt om det i början av skolan men det tryckte på inom mig och alla känslor kring det ville fram. Så vi satt där på golvet tillsammans och delade med oss av saker vi går igenom eller något vi bara ville säga, och jag berättade det som tryckte i mitt inre. Tårarna rann men det som kom med det hela var så mycket större. Responsen var precis vad mitt hjärta behövde. Så mycket sades och så mycket nådde mig på en djupare nivå. För att citera vad en av mina fina vänner sa efter att jag delat med mig av vad jag upplevde efteråt var " Du är bland vågorna nu Therese, du har lämnat stranden." Och jag hade gjort det innan, i alla fall på det sättet jag såg det, men jag hade aldrig kunnat dra den kopplingen så tydligt och hur det verkligen stämde in inom mig. Jag är bland vågorna i mitt inre nu, inte bara i det praktiska. Jag är ute på öppet hav och vågorna kommer emot mig men jag är trygg för jag har blicken fäst på målet. Jag skulle jätte gärna vilja dela med mig mer kring detta men om jag skulle skriva ner det skulle en bok krävas. Så jag berättar gärna om det vid samtal. 
 
En annan sak som har hänt är att vi har fått reda på våra missions länder! Jag är så exalterad över att äntligen få berätta för er alla att jag kommer spendera 6 veckor i Papau Nya Guinea! Processen för mig till att hamna i den destinationen har varit något jag aldrig tidigare upplevt. Men jag är otroligt glad över att åka dit med mitt team som består av Katie & Britt som går i samma klass som mig med ledarna Maddie & Aleisa. Tjej-gänget haha. Vi kommer åka dit runt 21 december och komma tillbaka till Brisbane runt 31 januari. 
 
Hela min skolavgift är betald och för det vill jag ännu en gång tacka er alla som på något sätt varit med och hjälpt mig att betala det så mycket! Jag finner knappt ord för att beskriva min enorma tacksamhet till er alla! Och alla ni som bett och ber för mig - jag har så så mycket kärlek till er!
 
Nu behöver jag bara ta mig till Papau Nya Guinea! WOHOOO! Om du som läser detta känner att du skulle vilja hjälpa mig på något sätt så tveka inte att höra av dig ♥ eller besök http://theresemission.com för mer information. Ni kan även besöka YWAM- Brisbane Donation för att stödja anonymt. Glöm dock inte bort att skriva mitt namn och att jag läser B2B Aug 2015 :) Annars hamnar pengarna hos någon annan ;) 
 
Tack för allt! Ser fram emot att få berätta om allt vi kommer få ha varit med om under de kommande 3 veckorna! 
 
----
 
Long time ago since I wrote anything now. But I've been so busy the last week as you maybe have already guessed. With this post I want to take the oppurtunity to tell you about the last week & what I've been through because later today, in about 3hrs, we will leave Brisbane for 3 weeks and I don't know when I'll get internet again. Therefore this post will probably be the last one until I get back to the base. During these 3 weeks we will go to 3 different cities in Queensland and do a lot of volunteer work wherever we go. We will live in churches and help out with different works in the towns. I'm really excited to hit the road and stretch out my arm more to help. 
 
The weeks have been passing by like usual with our schedule where we have lectures every morning until lunch and after lunch we have work duties, local outreach, sometimes worship and outreach preperation. This week have been tough on your inside tho. We have all been through a lot this week, both individually and together. That is also one of the reasons why I haven't been writing anything because I haven't reallt known what to say... But don't worry - the week has been amazing & I've grown so much. More than what I thought I could... I even shared something really personal that I've never really shared in the same way as I did. I thought that I had shared enough of it in the beginning of this school but it pressed inside of me and all of my emotions wanted to come out. So we sat there at the floor together and shared things that we're going through or just anything that we wanted tot share, and I told about what I had inside of me that wanted to come out. Tears were running down my face but what came after was so much bigger. The respons was just what my heart needed. So many things were said and so muh reached a deeper level inside of me. To quote what one of my close friends said to me when I told them about what I felt after I shared "You're among the waves now Therese, you've left the shore." I had left the shore before, at least in the way that I saw it, but I could never seen the link so clear and how it all made sence inside of me. I'm amongst the waves within me, not just in the practical. I'm out on the open sea and the waves are around me but I'm safe because I've my eyes set on the goal. I would love to share more about this but if I should write it down I would need a book. So I'm happy to tell you more whenever we talk. 
 
Another thing that has happened is that we now know our outreach location! I'm so excited to finally be able to tell you that I'll spend 6 weeks in Papau New Guinea! The process for me to get that location has been something I've never experienced before. But I'm so happy to go there with my team; Katie & Britt (who are also students in b2b) and Maddie & Aleisa as staff. The girl-team haha. We will go there from around December 21st to the end of January. 
 
Hela min skolavgift är betald och för det vill jag ännu en gång tacka er alla som på något sätt varit med och hjälpt mig att betala det så mycket! Jag finner knappt ord för att beskriva min enorma tacksamhet till er alla! Och alla ni som bett och ber för mig - jag har så så mycket kärlek till er! 
 
My whole school fee is payed and for that I want to thank you all again who has been, in any way, helping me to pay that so much! I can barely find the right words to express how thankful I am! And everyone who's been praying for me - I've so much love for all of you!
 
Now I just need to get to Papau New Guinea! YEAAH! If you who are reading this feels like you would want to help me in one way or another don't hesitate to write to me ♥ or visit http://theresemission.com for more information. You can also visit YWAM - Brisbane Donation to support me anonymously. Don't forget to write my name & that I'm in the B2B Aug 2015 class :) Otherwise the money will go to someone else ;) 
 
Thank you all for everything! I'm looking forward to be able to tell you all about what we've been through in these upcoming 3 weeks!
Dear Dairy | | Kommentera
Upp