2015

11 dagar har gått av 2016 och jag tänkte att det är väl dags att minnas tillbaka över det året som passerat. Vilket år säger jag bara! 
 
Detta år tog jag mig an citatet "feel the fear and do it anyway". Jag tänkte att det syftade på rädslorna man kan ha när hjärtat bultar för något utanför ens vardag. Eller rädslan när man vill fatta ett beslut men inte vet om det är rätt. Till och med rädslan till alla andra grejer så som att söka ett jobb eller yttra det som länge funnits i hjärtat. Och alla dessa grejer har det betytt och även mycket mer. 
 
Men något jag lärt mig på djupet under detta år och specifikt tiden i Australien är att det även innefattat rädslan av att kanske ta sitt ansvar och be om ursäkt för något, eller rädslan att våga gå på Guds ord och det man tror han talar till en om, rädslan av att göra fel, rädslan av människor och deras åsikter...
Jag har lärt mig att det enda sättet att bli på riktigt fri från alla sorters rädslor är att känna dom, för att känna är inte fel, och att göra dom även fast det går emot all logik. Då är det som att du möter motståndet och rädslan med en annan taktik och det som en gång hade makt över ditt liv har förlorat sin kraft. 
 
Vilket år det har varit kära vänner och familj. Vilket år. Tack till er alla som varit en del av mitt år! 
---------
11 days has passed of 2016 and I thought that it's maybe time to reflect and remember the year that has passed. I'm just saying - what a year!
 
This year I took the quote "feel the fear and do it anyway" for my life. I thought that it meant the fear you can have when your heart is beating for something outside of your everyday life. Or the fear when you want to make a decision but don't know if it's the right one. Even the fear you can have for all the other things such as applying for that job or putting words on what's been in your heart for a long time. And it has been all of these things and even so much more.
 
However, something that I've learnt in a deeper way this year and specifically during the time here in Australia is that it's also been about the fear to take your responsibility and ask for forgivness for something, or the fear of daring to walk on Gods words and what you think He's speaking to you about, the fear of doing wrong, the fear of humans and their opinions...
I've learnt that the only way to be really free from all of these fears is to feel them, because feeling is not wrong, and to do them even though that it may go against all logical thinking. It's like you're facing everything that is coming against you and all the fears with a different tactic and everything that once had power over your life has now lost its strength. 
 
What a year it has been dear friends and family. What a year. Thank you to all of who's been a part of my year!
Dear Dairy | |
Upp